Ceník překladů

Každý překlad je originál, proto i cena překladu se odvíjí od konkrétních požadavků. Zašlete poptávku s ukázkou textu a informací, do jakého jazyka překlad vyžadujete a jaký by měl být termín dodání. My Vám obratem odpovíme.

Ceník soudních překladů

Jazykové kombinace Sazba za NS soudního překladu
Překlady Z Češtiny  /  Překlady DO Češtiny:
Polština 399 Kč
Angličtina 399 Kč
Němčina 399 Kč
Italština 450 Kč
Ruština 450 Kč
Španělština 425 Kč
Slovenština 399 Kč
Francouzština 450 Kč
  Ceny bez DPH 21%

Sazby za ostatní jazykové kombinace stanovíme v konkrétní cenové nabídce.

S poptávkou nás můžete kontaktovat:

Ceník tlumočení

Ceny za tlumočení se počítají v celých hodinách. Přestávky a přerušení akce se započítávají do celkového času.

Délka pracovního dne tlumočníka je max. 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení.

V případě tlumočení v rozsahu poloviny pracovního dne, tj. 4 hodin, představuje odměna tlumočníka 60 % denní sazby.

Nasazení delší než 4 hodiny se počítá jako celodenní .

Zajistíme veškerou konferenční tlumočnickou techniku včetně tlumočnické kabiny.

Konečnou cenu za tlumočení vám sdělíme po obdržení poptávky.

S poptávkou nás můžete kontaktovat: