I nadále bude Pygmalion s.r.o. výhradním dodavatelem překladů a tlumočení pro ArcelorMittal a.s.

5 . 4 . 2016

Spolupráce s ArcelorMittal a.s. pokračuje!

ArcelorMittal

I po celý rok 2016 bude Pygmalion, s.r.o. výhradním dodavatelem překladů a tlumočení do různých jazyků.
Práce na překladech jsou již v plném proudu.
Je to pro náš tým velká výzva a doufáme, že i nadále budeme splňovat očekávání zákazníka beze zbytku.