ODBORNÁ ANGLIČTINA PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

14 . 11 . 2014

Potřebujete si prohloubit znalosti vybrané lékařské a zdravotnické terminologie
v anglickém jazyce?
Potřebujete používat odbornou terminologii při komunikaci se zahraničními kolegy
a anglicky mluvícími pacienty?