GRAFICKÉ PRÁCE A PŘEKLADY
Překlad kompletního katalogu společnosti LIBET S.A. z polštiny do češtiny.
Kompletní grafická sazba a příprava PDF v tiskové kvalitě.

Grafické práce - DTP studio

Grafika

...to je naše vášeň!

Snadno nacházíme a zavádíme optimální grafická řešení tak, abychom co nejlépe splnili vaše očekávání. Překlad textu je jen část složité práce na daném materiálu.

Dokážete si představit katalog produktů bez barevných fotografií nebo příručku bez obrázků?

My také ne!

Klientům můžeme nabídnout komplexní služby grafického zpracování dokumentů a v našem studiu DTP v programech InDesign a Quark Xpress s tiskovým výstupem ve formátu PDF.

V případě potřeby připravíme pro klienta vzorové nátisky až do formátu A3. Ve spolupráci s našimi partnerskými tiskárnami jsme schopni zajistit optimalizovaný tisk Vašich dokumentů, letáků, katalogů atd.

  • grafická úprava textů, fotografií, obrázků, grafů
  • sazba textů a doprovodných materiálů dle zákazníkova návrhu
  • kompletní předtisková příprava materiálů
  • zajištění tisku materiálů a jejich doprava k zákazníkovi

Ukázky grafických prací

Z referencí - WALMARK

„Předmětem naší zakázky byl překlad a grafické zpracování čtyřjazyčného katalogu. Jednalo se o velice detailní a náročnou práci, která vyžadovala od PYGMALIONU s.r.o. velké množství korektur a odborných konzultací s lékaři ve čtyřech evropských zemích. I přes naše náročné požadavky byl Pygmalion s.r.o. schopen reagovat pružně a každé naše další požadavky včas přeložit a graficky zapracovat.“

— Ing. David Rewenda, marketing manager
exportní oddělení

Kam dále?