Odborná korektura

Při odborné korektuře provádí odborný korektor (specialista na daný obor) jednojazyčnou kontrolu přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu.

Je důležité, aby zákazník upozornil na speciální terminologii, případně předal terminologický slovník, nebo spolupracoval na doplňování glosáře. Je třeba, aby zákazník rovněž uvedl plné znění použitých zkratek či upozornil na případné ponechání některých (zaužívaných) výrazů v původním znění a podobně.

Kam dále?