Předtisková korektura

Při závěrečné korektuře před publikací korektor kontroluje a opravuje typografické chyby po technické přípravě k tisku (sazbě). Například správnost vložení obrázků, zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, použité znaky, diakritická znaménka, řazení kapitol a stránek, celkový vzhled dokumentu a jeho čitelnost.

Základní jazykovou korekturu provádíme v rámci každého realizovaného překladu, pokud není dohodnuto jinak.


Kam dále?