Stylistická korektura

Stylistická korektura upravuje volbu slov, pořadí a vzájemnou závislost slov ve větě, a tím zásadně vylepšuje srozumitelnost a čtivost textu pro daný účel.

Korektor stylisticky (slohově) upravuje cílový text pro zamýšlený účel použití. Přizpůsobuje a sjednocuje styl a upravuje vyjadřování tak, aby co nejlépe odpovídalo čtenářům v cílové zemi či regionu nebo odborníkům určitého oboru.

Kam dále?