Titulkování

Co jsou to titulky?

Titulky jsou písemnou formou filmového dialogu. Obsahují přepis řeči či nějak doplňují informace o právě sledované scéně z filmu. Mohou obsahovat překlad dialogů v cizím jazyce nebo v témže jazyce.

Co je to profesionální titulkování?

Profesionální titulkování je rychlejší a současně levnější variantou překladu oproti dabingu a voiceoveru. Video zůstává po zvukové stránce v původní podobě, vytvoří se k němu pouze písemný překlad, který se formou titulků aplikuje do spodní části obrazu.
Zobrazení titulků je volitelné v případě nosičů DVD nebo BD. Existuje však varianta, kdy jsou titulky tzv. vloženy do videa, v němž se objevují již trvale a nelze je vypnout.
Při tvorbě titulků dbáme na dodržování běžných pravidel, která se týkají počtu řádků, počtu znaků na řádku, pozice, velikosti a typu písma aj., abychom ve výsledku poskytli svým klientům čitelný a plynulý text, který video doplňuje a nijak jej neruší.

K čemu lze profesionální titulkování využít?

Titulky jsou používány zejména k cizojazyčným filmům.
Překlad filmových titulků se výrazně liší od překladu pro dabing. V titulcích je nutno zachovat maximální stručnost a kondenzovat informace tak, aby byl divák psaným textem co nejméně zatížen, protože kromě přečtení textu titulků musí ještě zvládnout sledovat dění na zbytku obrazovky nebo plátna. Titulky by proto měly být "mluvné" a obsahovat jen nezbytně nutné informace. Neměly by obsahovat více než 10 znaků (včetně interpunkce) na jednu sekundu filmu.

Kam dále?

Zajistíme pro Vás překlad, tlumočení, korekturu.
Máte dotaz, nebo zájem o překlady? Použijte objednávkový formulář, nebo nás kontaktujte.