Soudní překladatel polského jazyka Praha

Hledáte polského soudního překladatele polštiny? Právě jste ho našli.
Jsme Poláci a polština je nejen naším rodným jazykem, ale také vášní.

Zajistíme Vám soudní překlady polštiny blízko Vás - Praha
Realizujte polské překlady z pohodlí Vašeho domova nebo z kanceláře!


Pokud chcete získat více informací ohledně našich polsko-českých překladů, přejděte na hlavní stránku kliknutím zde.

Pro bezplatnou kalkulaci překladu z/do jazyka polského zašlete e-mail s textem k překladu. Bezplatnou kalkulaci obdržíte do hodiny.

česko-polský překladatel Praha

Zkontaktujte se s námi ve věci česko-polského překladu a s jistotou budete spokojeni.
Praha pro nás nepředstavuje žádný problém. Díky e mailové poště budeme v kontaktu na celém území Polska a Čech.


Překlady z jazyka anglického do jazyka českého Praha

Překlady z anglického a německého jazyka do jazyka českého, nebo také z jazyka ruského do češtiny jsou také dostupné v nabídce našich služeb. Více zde.

 

Obecné informace o polském jazyce:


Polština (polsky język polski, polszczyzna), přirozený jazyk, který patří mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština. Odhaduje se, že polský jazyk je mateřským jazykem asi 44 milionů lidí. Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států s polskou menšinou - v Česku (Těšínsko) na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě.


Vzorový text:
Všeobecná deklarace lidských práv
polsky: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
česky: Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.