Běžné překlady z/do angličtiny

Jedná se o překlady běžných textů bez odborné terminologie v angličtině nebo češtině. Jsou to zpravidla překlady dopisů a emailů, článků, životopisů, vět, frází, jednotlivých slov atd.

  • DOPISY Z/DO ANGLIČTINY
  • E-MAILY Z/DO ANGLIČTINY
  • BĚŽNÉ ČLÁNKY Z/DO ANGLIČTINY
  • ANOTACE Z/DO ANGLIČTINY
  • RECEPTY Z/DO ANGLIČTINY


Kam dále?