Formát a grafická úprava textů přeložených z/do angličtiny

Formát dokumentů přeložených z/do angličtiny je vždy předmětem jednání před samotným započetím překladatelských prací na příslušné zakázce. Nebude-li s klientem dohodnuto jinak, je výstupní přeložený dokument v MS WORD, nebo v PDF.

GRAFIKA … TO JE NAŠE VÁŠEŇ!

Snadno nacházíme a zavádíme optimální grafická řešení tak, abychom co nejlépe splnili vaše očekávání. Překlad textu z nebo do angličtiny je jen část složité práce na daném materiálu.

Klientům můžeme nabídnout komplexní služby grafického zpracování anglických či českých dokumentů v našem studiu DTP v programech InDesign a Quark Xpress s tiskovým výstupem ve formátu PDF.

V případě potřeby připravíme pro klienta vzorové nátisky až do formátu A3.

Ve spolupráci s našimi partnerskými tiskárnami jsme schopni zajistit optimalizovaný tisk vašich českých či cizojazyčných dokumentů, katalogů, letáků, atd.

  • Grafická úprava textů v angličtině, fotografií, obrázků, grafů
  • Sazba textů v angličtině či češtině a doprovodných materiálů dle návrhu zákazníka
  • Kompletní předtisková příprava materiálů v angličtině či češtině
  • Zajištění tisku materiálů v angličtině či jiném jazyce a jejich doručení zákazníkovi


Kam dále?