Korektury angličtiny

  • Základní jazyková korektura angličtiny.
  • Odborná korektura angličtiny.
  • Stylistická korektura angličtiny.
  • Předtisková korektura angličtiny.

Základní jazykovou korekturu angličtiny provádíme ZDARMA  v rámci každého realizovaného překladu! Cenovou nabídku na korekturu angličtiny vám připravíme s ohledem na požadovaný typ korektury!

ZÁKLADNÍ JAZYKOVÁ KOREKTURA ANGLIČTINY

Je základní součástí prováděných překladů do angličtiny. Korektor zjišťuje, zda je anglický překlad srozumitelný. Kontroluje celkovou kvalitu anglického textu, anglickou gramatiku, srozumitelnost, úplnost překladu a odstraňuje drobné překlepy a chyby.

ODBORNÁ KOREKTURA ANGLIČTINY

Při odborné korektuře angličtiny provádí odborný korektor (specialista na daný obor) jednojazyčnou kontrolu přeloženého anglického textu, a to z hlediska použití odborných termínů v angličtině a účelu použití překladu.

STYLISTICKÁ KOREKTURA ANGLIČTINY

Stylistická korektura angličtiny upravuje volbu slov, pořadí a vzájemnou závislost slov ve větě, a tím zásadně vylepšuje čtivost a srozumitelnost textu pro daný účel.

PŘEDTISKOVÁ KOREKTURA ANGLIČTINY

Při závěrečné korektuře angličtiny před publikací korektor opravuje a kontroluje typografické chyby po technické přípravě k tisku (sazbě).Kam dále?