Multimediální služby v angličtině

  • DABING ANGLIČTINY
  • VOICE-OVER V ANGLIČTINĚ
  • TITULKOVÁNÍ
  • TRANSKRIPCE ANGLICKÝCH TEXTŮ

Multimediální služby - moderní prostředky komunikace

Překlady a lokalizace vám umožní nové způsoby komunikace prostřednictvím audiovizuální techniky.  Patří-li vaše společnost mezi ty, které si kladou za cíl perspektivně se rozvíjet nejen na domácí půdě, ale i na novém trhu, je nezbytné pečovat o pověst značky, ale také o kvalitní propagaci. 

Nejen samotný produkt, ale i metody, jakými jej přibližujete ostatním, musí být pro nové zákazníky srozumitelné. Pygmalion, s. r. o. vaše texty nejen přeloží do angličtiny, ale vytvoří také kvalitní vizuální styl, který vám zaručí úspěch na dnešním dynamickém trhu!

Dabing angličtiny

Dabing angličtiny je proces, při němž jsou hlasy herců, mluvčích či jiných protagonistů dabovány do angličtiny, jsou tedy přemluveny hlasy jiných osob. Dabing angličtiny se nejčastěji používá k vytvoření jiné jazykové verze prezentace, videa či filmu. Čas od času se objevují případy, kdy je z jistých důvodů nezbytné přemluvit hercův projev v témže jazyce. Obecně se dabing uplatňuje zejména ve filmovém průmyslu.

Voice-over v angličtině

Voice-over je termín pro mluvené slovo pronášené hlasem, jehož nositel není přítomný v obraze. Ve výsledné podobě je zcela slyšet vložený komentář v angličtině, přičemž původní zvuk scény je utlumen nebo zcela odstraněn. Voice-over je vhodný pro instruktážní filmy v angličtině, dokumentární filmy v angličtině, reklamy nebo prezentace společností.

Titulkování v angličtině

Titulky jsou písemnou formou filmového dialogu. Obsahují přepis řeči či nějak doplňují informace o právě sledované filmové scéně. Mohou obsahovat překlad dialogů v cizím jazyce (například v angličtině) nebo v témže jazyce. Titulky jsou používány zejména k cizojazyčným filmům. Překlad filmových titulků se výrazně liší od překladu pro dabing.

Transkripce anglických textů

Potřebujete převést zvukový záznam videa na text? Spolupracujeme s rodilými mluvčími po celém světě a nejčastěji s rodilými mluvčími angličtiny a polštiny a nabízíme přepisy audio nahrávek pro videa, audio prezentace, reklamy a jiné prezentační materiály našich klientů. Cenovou nabídku vyhotovíme na míru po zhlédnutí videa!

Kam dále?