Odborné překlady z / do  angličtiny

Jedná se o překlady dokumentů, které obsahují odbornou terminologii. Spolupracujeme se specialisty na všechny běžné obory, jako je ekonomika a marketing, právo, medicína, farmacie, technika, metalurgie, stavebnictví, strojírenství, a jiné.

  • MANUÁLY Z/DO ANGLIČTINY
  • TECHNICKÉ DOKUMENTACE Z/DO ANGLIČTINY
  • LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY Z/DO ANGLIČTINY
  • PROTOKOLY Z/DO ANGLIČTINY
  • SMLOUVY Z/DO ANGLIČTINY
  • VÝROČNÍ ZPRÁVY Z/DO ANGLIČTINY
  • PŘEKLADY INTERNETOVÝCH STRÁNEK Z/DO ANGLIČTINY


Kam dále?