Formát a grafická úprava textů přeložených z/do polštiny

Formát dokumentů přeložených z/do polštiny je vždy předmětem jednání před samotným započetím překladatelských prací na příslušné zakázce. Nebude-li s klientem dohodnuto jinak, je výstupní přeložený dokument v MS WORD, nebo v PDF.

GRAFIKA … TO JE NAŠE VÁŠEŇ!

Snadno nacházíme a zavádíme optimální grafická řešení tak, abychom co nejlépe splnili vaše očekávání. Překlad textu z nebo do polštiny je jen část složité práce na daném materiálu.

Klientům můžeme nabídnout komplexní služby grafického zpracování polských či českých dokumentů v našem studiu DTP v programech InDesign a Quark Xpress s tiskovým výstupem ve formátu PDF.

V případě potřeby připravíme pro klienta vzorové nátisky až do formátu A3.

Ve spolupráci s našimi partnerskými tiskárnami jsme schopni zajistit optimalizovaný tisk vašich cizojazyčných či českých dokumentů, letáků, katalogů atd.

  • Grafická úprava textů v polštině, fotografií, obrázků, grafů
  • Sazba textů v polštině či češtině a doprovodných materiálů dle zákazníkova návrhu
  • Kompletní předtisková příprava materiálů v polštině či češtině
  • Zajištění tisku materiálů v polštině či jiném jazyce a jejich doprava k zákazníkovi

Kam dále?