Korektury polštiny

  • Základní jazyková korektura polštiny
  • Odborná korektura polštiny
  • Stylistická korektura polštiny
  • Předtisková korektura polštiny

Základní jazykovou korekturu polštiny provádíme ZDARMA v rámci každého realizovaného překladu!

Cenovou nabídku na korekturu polštiny vám připravíme s ohledem na požadovaný typ korektury!

Základní jazyková korektura polštiny

Je základní součástí prováděných překladů do polštiny. Korektor zjišťuje, zda je polský překlad srozumitelný.

Kontroluje celkovou kvalitu polského textu, polskou gramatiku, srozumitelnost, úplnost překladu a odstraňuje drobné chyby a překlepy.

Odborná korektura polštiny

Při odborné korektuře polštiny provádí odborný korektor (specialista na daný obor) jednojazyčnou kontrolu přeloženého polského textu z hlediska použití odborných termínů v polštině a účelu použití překladu.

Stylistická korektura polštiny

Stylistická korektura polštiny upravuje volbu slov, pořadí a vzájemnou závislost slov ve větě, a tím zásadně vylepšuje srozumitelnost a čtivost textu pro daný účel.

Předtisková korektura polštiny

Při závěrečné korektuře polštiny před publikací korektor kontroluje a opravuje typografické chyby po technické přípravě k tisku (sazbě).

Kam dále?