Multimediální služby v polštině

DABING POLŠTINYVOICE-OVER V POLŠTINĚTITULKOVÁNÍTRANSKRIPCE POLSKÝCH TEXTŮ

Multimediální služby - moderní prostředky komunikace

Překlady a lokalizace vám umožní nové způsoby komunikace prostřednictvím audiovizuální techniky.

Patří-li vaše společnost mezi ty, které si kladou za cíl perspektivně se rozvíjet nejen na domácí půdě, ale i na novém trhu, je nezbytné pečovat o pověst značky, ale také o kvalitní propagaci.

Nejen samotný produkt, ale i metody, jakými jej přibližujete ostatním, musí být pro nové zákazníky srozumitelné. Pygmalion, s. r. o. vaše texty nejen přeloží do polštiny, ale vytvoří také kvalitní vizuální styl, který vám zaručí úspěch na dnešním dynamickém trhu!

Dabing polštiny

Dabing polštiny je proces, při němž jsou hlasy herců, mluvčích či jiných protagonistů dabovány do polštiny, tedy přemluveny hlasy jiných osob.

Dabing polštiny se nejčastěji používá k vytvoření jiné jazykové verze prezentace, filmu či videa. Čas od času se objevují případy, kdy je z jistých důvodů nezbytné přemluvit hercův projev v témže jazyce. Obecně se dabing uplatňuje zejména ve filmovém průmyslu.

Voice-over v polštině

Voice-over je termín pro mluvené slovo pronášené hlasem, jehož nositel je nepřítomný v obraze. Ve výsledné podobě je zcela slyšet vložený komentář v polštině, přičemž původní zvuk scény je utlumen nebo zcela odstraněn.

Voice-over je vhodný pro instruktážní filmy v polštině, dokumentární filmy v polštině, reklamy či prezentace společností.

Titulkování v polštině

Titulky jsou písemnou formou filmového dialogu. Obsahují přepis řeči či nějak doplňují informace o právě sledované scéně z filmu. Mohou obsahovat překlad dialogů v cizím jazyce (například v polštině)nebo v témže jazyce.

Titulky jsou používány zejména k cizojazyčným filmům.

Překlad filmových titulků se výrazně liší od překladu pro dabing.

Transkripce polských textů

Potřebujete převést zvukový záznam videa na text?

Spolupracujeme s rodilými mluvčími po celém světě a nejčastěji s rodilými mluvčími polštiny a angličtiny a nabízíme přepisy audio nahrávek pro videa, audio prezentace, reklamy a jiné prezentační materiály našich klientů.

Cenovou nabídku vyhotovíme na míru po zhlédnutí videa!

Kam dále?