USPĚLI JSME V CELOREPUBLIKOVÉ KONKURENCI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA ČESKO POLSKÉ PŘEKLADY PRO SPRÁVU KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

27 . 2 . 2015

Naše poctivá příprava cenové nabídky a dodání vysoce kvalitních zkušebních překladů se vyplatila.


V rámci projektu Fauna Krkonoš, Propagace Krkonoš a Comenius Viridis, který je financován z operačního programu EU, jsme se Správou Krkonošského národního parku uzavřeli rámcovou smlouvu na dodávku odborných překladů do polského jazyka.


Cílem tohoto projektu je přiblížit malebnou krajinu a faunu v Krkonošském národním parku polským občanům.

Polské překlady jak běžných, tak i vysoce odborných a terminologicky náročných textů budou probíhat po dobu jednoho a půl roku.