Zápis zahájen

30 . 7 . 2014

Zahajujeme zápis do kurzů na školní rok 2014/2015. Jednoleté pomaturitní studium, skupinové jazykové kurzy pro dospělé i děti, přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám, individuální jazykové kurzy. Neváhejte a přihlaste se!