Základní jazyková korektura

Je základní součástí prováděných překladů. Korektor zjišťuje, zda je překlad srozumitelný.

Kontroluje celkovou kvalitu textu, gramatiku, srozumitelnost, úplnost překladu a odstraňuje drobné chyby a překlepy.

Základní jazykovou korekturu provádíme v rámci každého realizovaného překladu, pokud není dohodnuto jinak.

Kam dále?