Simultánní tlumočení

Tlumočník hovoří současně s mluvčím. Ve většině případů se simultánní tlumočení používá na konferencích, kongresech a seminářích.

Simultánní tlumočení (kabinové tlumočení) vyžaduje speciální tlumočnickou techniku, při tlumočení delším než 4 hodiny je nutná účast dvou tlumočníků.

  • konference
  • kongresy
  • semináře

Tlumočení mezinárodní konference s názvem „Čtení dětem – mění životy“

Simultánní tlumočení dvoudenní mezinárodní konference „Čtení dětem - mění životy", kterou pořádala nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Společnost Pygmalion, s. r. o. měla tu čest zajistit tlumočnické služby související s touto událostí.

Více fotografií naleznete na následujícím odkaze: http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/644/nase-aktivity/konference-seminare/rok-2012/fotogalerie/

Tlumočení prvního setkání s managementem společnosti Genpact Czech, s.r.o.

Naši tlumočníci v Brně doprovázeli mluvčí z Indie, Polska, Rumunska a Německa při setkání managementu společnosti Genpact Czech, s.r.o. a O2 Telefonica.

Genpact Czech, s.r.o.

Kam dále?