Korektury

V našem překladatelském centru jsme schopni zajistit samozřejmě také korekturu textu. Můžete si ji objednat k již přeloženému textu nebo ji lze přiobjednat k překladu textu, který pro Vás zpracováváme.

Korektura se rozlišujeme dle jejího zaměření na:

  • Základní jazyková korektura 
    • kontrola celkové kvality textu, gramatiky, srozumitelnosti, úplnosti překladu, odstranění drobných chyb a překlepů
  • Stylistická korektura
    • úprava volby slov, úprava textu pro zamýšlený účel, přízpůsobení a sjednocení stylu 
  • Předtisková korektura
    • kontrola a oprava typografických chyb, správnost vložení obrázků, zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, použité znaky, diakritická znaménka, řazení kapitol a stránek, celkový vzhled dokumentu a jeho čitelnost

 

Kam dále?