ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na základě nařízení EU 2016/697 o GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Instituce: Pygmalion, s.r.o. IČ: 25825147 se sídlem Mánesova 536/27 Český Těšín

Pobočky: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava

1. Máje 500, 739 61 Třinec

 

 1. Pro jaké účely osobní data zpracováváme

Vaše osobní data slouží k uzavření smlouvy, (smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena oběma stranami, k přímé komunikaci mezi Vámi a překladatelským centrem Pygmalion a zejména pak za účelem, obchodní komunikace mezi zhotovitelem a objednavatelem, vyřizování reklamací, nabízení relevantních využití služeb a zjišťování spokojenosti, atd. ), dále pak k relevantním nabídkám využití nových služeb.

Data v anonymizované podobě slouží k interní analýze a reportům v rámci vývoje překladatelského centra Pygmalion.

 

 1. Nezbytné osobní údaje, které potřebujeme pro poskytování služeb

 • jméno a příjmení (název obchodní firmy)

 • adresa (sídlo společnosti)

 • IČ (případně DIČ jste-li plátcem DPH)

 • kontaktní údaje (email, telefonní číslo)

 

 1. Potvrzená objednávka/smlouva se stává právním základem pro správu a zpracování osobních údajů

Potvrzené objednávky/smlouvy jsou archivovány po dobu nezbytně nutnou, kterou určují právní předpisy a dále pak dobu 5 let za účelem poskytování relevantních informací týkající se nabídky překladatelského centra Pygmalion.

 1. Způsob shromažďování a chránění osobních dat

Data jsou shromažďována na firemním serveru a na online chráněné firemní aplikaci a v podobě emailů. Správce serveru Pygmalion a online aplikace evidence zakázek ručí za chránění dat a nemožnost úniku informací na základě smlouvy. V obou případech se lze k datům dostat pouze přes šifrované připojení (individuální bezpečnostní osobní heslo).

Data jsou uložena ve formě identifikace subjektu údajů po dobu nezbytně nutnou a dále pak po dobu následujících 5 let za účelem poskytování relevantních informací týkající se nabídky služeb překladatelského centra Pygmalion.

Kancelář je zajištěna bezpečnostním zámkem

 1. Předání osobních údajů třetí straně

Předání osobních údajů probíhá v případě neplnění finančních závazků vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje jsou předány právnímu zástupci firmy.

 1. Uchovávání CV v rámci výběrového řízení

CV zájemců o pracovní pozice v překladatelském centrum Pygmalion jsou uchovávány pouze po dobu výběrového řízení. Se souhlasem subjektu jsou CV uchovávány po dobu 3 let za účelem možného budoucího oslovení subjektu s nabídkou práce.

 

 1. Práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Obecné nařízení, ostatně tak jako i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů práva, více zde:

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Kam dále?