Běžné překlady

Běžným překladem se rozumí překlady textů bez soudního razítka. Většinou se jedná o texty bez odborné terminologie. Ku příkladu:

  • překlady dopisů a emailů
  • překlady článků
  • překlady jídelních lístků, receptů

Překládáme pro Vás všechny běžné typy textů v různých jazykových kombinací mnoha světových jazyků!

Kam dále?