Odborné překlady

Korektury

V tom případě se jedná o specializovaný překlad, který vyžaduje od překladatele znalosti nejen po stránce jazykové, ale také odborné. Zajišťujeme překlady v mnoha odvětvích:

  • Technické překlady
  • Právní překlady
  • Ekonomické překlady
  • Obchodní překlady
  • Farmaceutické překlady
  • Lékařské překlady

Pro tyto účely využíváme služeb pouze těch překladatelů, kteří mají odpovídající vzdělání a zkušenosti v daném oboru.

Kam dále?