Ostatní překlady 

  • překlady reklamních materiálů, brožur a prospektů
  • překlady www stránek
  • překlady audio-video nahrávek
  • přepisy cizojazyčných i českých textů

 

Kam dále?