Konsekutivní tlumočení

Jedná se o tlumočení dílčích úseků mluveného slova. Nejčastěji je tento typ tlumočení využíván na:

  • obchodních jednáních
  • workshopech
  • školeních
  • přednáškách
  • společenských akcích

Kam dále?