Referencje

Správa Krkonošského národního parku

Spółka Pygmalion, s.r.o. osiągnęła sukces w naszym ogólnokrajowym przetargu.
Pygmalion, s.r.o. dla nas tłumaczy fachowe teksty czesko-polskie w ramach projektu Fauna Karkonoszy, Propagacja Karkonoszy i Comenius Viridis, który jest finansowany z programu UE.
W okresie półtora roku przetłumaczy dla nas na język polski około 3 500 stron obliczeniowych wysoko fachowych i terminologicznie trudnych tekstów o wartości około 850 000,- CZK netto.
Celem tego projektu jest przybliżenie malowniczego krajobrazu i fauny Narodowego Parku Karkonosze polskim obywatelom.
Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnej pracy całego zespołu i z jakości przekładów.

Polecamy usługi tej Spółki.

 

Moravsloslezský kraj

Niniejszym składamy na Pani ręce podziękowania za zapewnienie tlumaczenia ustnego i pisemnego, które dla nas wykonała spółka Pygmalion, s.r.o. w ramach realizacji projektu „Transgraniczna sieć kooperacyjna dla rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy".W przypadku wszystkich wykonanych usług zawsze dotrzymano wysoką jakość i profesjonalne podejście.

Dziękujemy za świadczone usługi i cieszymy się na ewentualną dalszą współpracę w przyszłości.

 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s.

Skontaktowaliśmy się z firmą Pygmalion, s.r.o. w związku z tłumaczeniami konsekutywnymi w kombinacji językowej niemiecki-czeski, wykonywanymi podczas audytu wstępnego u klienta.
Bardzo dobrze oceniam otwarte podejście pani Lukášové, która dynamicznie reagowała na nasze wymagania i zdołała na ich podstawie tak dopasować ofertę swojej firmy, by zapewnić nam całkowitą satysfakcję.
Szczególnie doceniam zwłaszcza krótki czas reakcji podczas wzajemnej komunikacji, co umożliwiło szybkie uzgodnienie zlecenia. Firmę Pygmalion, s.r.o. uważam za odpowiedzialnego i rzetelnego partnera i cieszę się na dalszą współpracę.

 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s.

Skontaktowaliśmy się z firmą Pygmalion, s.r.o. w związku z naszą współpracą z włoskim partnerem handlowym, od którego zakupione zostały urządzenia technologiczne związane z częścią naszej produkcji.
Przedmiotem tłumaczenia ustnego było szkolenie dotyczące mechanicznej i maszynowej części wyżej wymienionych urządzeń technologicznych, włącznie z obsługą.
Powyższe tłumaczenie konsekutywne było ekstremalnie wymagające pod względem znajomości terminologii fachowej, jednak tłumacz którego usługi zapewniła nam spółka Pygmalion i polecany przez panią Andreou Lukášovou całkowicie spełnił nasze oczekiwania.
Uważamy, że firma Pygmalion, s.r.o to rzetelny i odpowiedzialny partner i cieszymy się na dalszą współpracę.

 

Koleje Czeskie Sp. z o.o.

Współpracę z firmą Pygmalion rozpoczęliśmy dzięki dobrym referencjom, jakie otrzymaliśmy. Dosyć często zwracamy się do niej z prośbami o fachowe tłumaczenia najczęściej w kombinacji język polski – język czeski. Przesyłane przez nas teksty wymagają bardzo dobrej znajomości fachowej terminologii z zakresu transportu kolejowego towarów, ekonomii i księgowości. Ponadto często potrzebujemy, aby tłumaczenia były gotowe dosłownie w ciągu nocy i w odpowiedniej jakości. Pracownicy centrum tłumaczeń Pygmalion zawsze chętnie akceptują nasze potrzeby i spełniają nasze wymagania nawet w bardzo napiętych terminach. Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy profesjonalnego partnera do współpracy przy tłumaczeniach. Wierzymy, że przed nami długa wspólna zawodowa przyszłość.

FINCLUB plus, a.s.

W maju zorganizowaliśmy w Pradze bardzo ważną dla nas Konferencję Medyczną, której tematem były badania kliniczne nad związkiem AHCC oraz jego wpływem na organizm ludzki.
Konferencja miała na celu przedstawienie naszym współpracownikom z całego świata, w tym lekarzom i specjalistom zajmującym się suplementami diety, nowości w zakresie badań naukowych. Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny Gremium Lekarskiego, z udziałem przedstawicieli Japonii, Finlandii, Polski i Słowacji. Spółka Pygmalion od samego początku bardzo profesjonalnie podchodziła do naszego zlecenia. Zapewniła nam dobrze przygotowanych tłumaczy ustnych w obrębie języków: angielskiego i polskiego, o szerokiej wiedzy specjalistycznej i dobrej znajomości problematyki. Firma zagwarantowała nam także podczas całego przedsięwzięcia obsługę techniczną w zakresie tłumaczenia.
Tak jak niejednokrotnie w latach minionych, również tym razem, w Pygmalionie znaleźliśmy profesjonalnego partnera w dziedzinie usług językowych. Cieszymy się na dalszą współpracę w przyszłości.

KOVONA SYSTEM a.s.

Firma Pygmalion, s.r.o. zapewniła nam tłumaczenie konsekutywne z języka włoskiego w ramach specjalistycznego szkolenia naszych pracowników, w najwyższym stopniu spełniając nasze oczekiwania. Firma od razu odpowiedziała na nasze zapytanie, a cała późniejsza komunikacja i tłumaczenie przebiegały bez żadnych problemów, zgodnie z umową i naszymi zapotrzebowaniami. Dziękujemy za w pełni profesjonalne podejście i cieszymy się na dalszą współpracę!

Miasto Czeski Cieszyn

Pragnę wyrazić podziękowania spółce Pygmalion, s. r. o., z usług której Urząd Miasta skorzystał w lipcu 2013 r. Współpraca dotyczyła realizacji tłumaczenia ustnego podczas spotkania partnerów z różnych krańców Europy, które udało się zapewnić z dnia na dzień. Na naszą prośbę przedstawiciele spółki Pygmalion zareagowali natychmiast, wykazali duże zrozumienie, byli zdolni i gotowi sprostać naszym potrzebom. Tłumaczenie wykonane zostało w sposób profesjonalny.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Ze szkołą językową Pygmalion, s.r.o. współpracowało Badawcze Centrum Energetyczne, w trakcie roku 2011.
Pygmalion, s.r.o. wykonywał dla naszego centrum tłumaczenia tekstu specjalistycznego, dotyczącego problematyki hodowli biomasy, przetwarzania biomasy oraz energetycznego wykorzystania biomasy. Cała współpraca odbywała się w ramach realizowanego projektu o nazwie: Strengthening the energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a standardised transnational consulting net for regions - COACH BioEnergy, č. 1CE013P3.Wyżej wymieniony projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Ponadnarodowej Europa Środkowa. Ogólne podejście spółki Pygmalion, s.r.o. oceniamy pozytywnie i doceniamy jej profesjonalny poziom. Agencja tłumaczeń elastycznie reagowała na nasze wymagania.
Dlatego całą współpracę oceniamy jako owocną i spełniającą nasze wymagania.

Trade Media International, s. r. o.

Współpracę pomiędzy centrum tłumaczeń spółki Pygmalion, s.r.o. a wydawnictwem Trade Media International, s.r.o. mam przyjemność śledzić od 2008 roku.
Powierzone tłumaczenia z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, a nawet koreańskiego w obu kierunkach wykonywane były zawsze w umówionych terminach, przy czym we wszystkich przypadkach widoczna była wysoka jakość tłumaczeń, choć nierzadko pojawiała się w nich trudna terminologia wypływająca z technicznego ukierunkowania naszych tytułów.
Prawdopodobnie największym znakiem uznania dla pracy centrum tłumaczeń Pygmalion będzie docenienie jakości periodycznych tłumaczeń artykułów dla czeskiego, polskiego lub rosyjskiego oddziału spółki Trade Media. Ze względu na globalną współpracę staramy się przejmować interesujące artykuły poszczególnych oddziałów, a duża liczba tłumaczy z języka polskiego zapewnia, że przekłady artykułów wykonywane są nawet w bardzo krótkim czasie.

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

Z usług centrum tłumaczeń Pygmalion jesteśmy bardzo zadowoleni, doceniamy zwłaszcza indywidualne podejście, bardzo dobry kontakt, niezawodność i staranność oraz oszczędność naszego czasu. Usługi tej firmy możemy gorąco polecić.

SHIMANO s. r. o.

Z centrum tłumaczeń Pygmalion współpracujemy już od kilku lat i jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiej jakości świadczonych nam usług tłumaczeniowych. W sposób szczególny doceniamy pomoc udzielaną podczas ustnego tłumaczenia egzaminu nostryfikacyjnego, w trakcie którego zarówno pracownicy centrum tłumaczeń, jak i sami tłumacze wykazali się wysokim profesjonalizmem i operatywnością.
Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu, z jakimi spotykamy się podczas realizacji naszych zleceń, serdecznie polecamy współpracę z firmą Pygmalion, będącą godnym zaufania i rzetelnym partnerem handlowym.

Instytut Zdrowia z siedzibą w Ostrawie

Centrum tłumaczeń Pygmalion, s. r. o. wykonuje dla naszej firmy fachowe tłumaczenia w ramach projektu. Wspólna Strategia Zarządzania Jakością Powietrza w kraju morawsko-śląskim i województwie śląskim, numer projektu: CZ.3.22/1.22/1.2.00/12.03428 oraz AIRSILESIA - Informacyjny System Jakości Powietrza na polsko-czeskim pograniczu w regionie śląskim i morawsko-śląskim, projekt numer a.3.22/1.22/1.2.00/09.01610. Tłumaczone są materiały oraz dokumentacja dotycząca projektów. Tłumaczenia wykonywane są z języka czeskiego na polski oraz angielski i dotyczą przede wszystkim poprawy jakości powietrza. Uważamy, że współpraca z centrum tłumaczeń Pygmalion przebiega w sposób profesjonalny i jest niezwykle owocna. Pracownicy firmy Pygmalion podchodzą do naszych wymagań bardzo elastycznie i odpowiedzialnie.

První signální, a.s.

Z usług firmy Pygmalion, s.r.o. korzystamy mniej więcej od marca 2012, tj. już niemal rok. Współpraca z przedstawicielami Państwa firmy, niezależnie od tego czy dotyczy usług z zakresu tłumaczeń, czy też nauki języków obcych (polskiego i angielskiego), jest w najwyższym stopniu satysfakcjonująca.
W przypadku tłumaczeń doceniamy szybką reakcję i gotowość do wykonania zlecenia na poczekaniu lub w uzgodnionym terminie, przy zachowaniu wymaganej jakości. Równie pozytywne zdanie mamy o pracy i nastawieniu Państwa lektorów.

Hotel Gołębiewski, Polska

Hotel Gołębiewski, Polska

Z usług Centrum Tłumaczeń Pygmalion korzystamy w przypadku tłumaczeń z języka polskiego na język czeski, rosyjski, angielski, niemiecki i słowacki. Ponieważ zawsze chodzi o teksty, które zamieszczamy potem na naszych stronach internetowych, tłumaczenia muszą być perfekcyjne zarówno pod względem językowym, jak i stylistycznym. Mamy świadomość, że dla zagranicznych klientów teksty te są często pierwszym źródłem informacji o naszym kompleksie hotelowym, muszą więc mieć identyczną wartość informacyjną, w związku z czym różnice w poszczególnych wersjach językowych są niedopuszczalne.

W firmie Pygmalion znaleźliśmy odpowiedniego partnera handlowego i wierzymy, że nasza wzajemna współpraca jeszcze długo będzie źródłem obopólnej satysfakcji i korzyści.

WALMARK

WALMARK

Przedmiotem naszego zamówienia było tłumaczenie oraz opracowanie graficzne katalogu wydanego w czterech wersjach językowych. Chodziło o niezwykle szczegółowe i wymagające zlecenie, podczas którego firma PYGMALION s.r.o. musiała dokonywać licznych korekt, a także korzystać z konsultacji lekarzy z czterech krajów europejskich. Mimo iż nasze wymagania były bardzo wysokie, firma Pygmalion s.r.o., dzięki swojej elastyczności była w stanie wykonać na czas wszystkie zlecone jej tłumaczenia i prace graficzne.

 

FINclub Plus a. s.

FINclub Plus a. s.

Już od dłuższego czasu współpracujemy z Centrum Tłumaczeń Pygmalion w opracowywaniu różnych materiałów przeznaczonych dla naszych oddziałów w Polsce, Niemczech i Austrii. Uważamy, że świadczone przez tę firmę usługi są solidne i profesjonalne. Wysoko oceniamy indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb.

Lázně Darkov, a. s.

Lázně Darkov, a. s.

Pozwalam sobie podziękować za bardzo dobrą pracę, którą wykonało dla nas wasze Centrum Tłumaczeń. Chodzi o katalog „Główne programy medyczne i procedury lecznicze” przetłumaczony z języka czeskiego na język rosyjski. Ze względu na fakt, że chodziło o bardzo fachowy dokument o charakterze medycznym, w dodatku dotyczący dosyć rzadko spotykanej dziedziny, o przeczytanie przetłumaczonego tekstu poprosiliśmy naszych partnerów, lekarzy z Moskwy. Obaj ocenili tekst niezwykle pozytywnie i nie ukrywali podziwu dla umiejętności tłumacza, nie było więc potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian.

Przetłumaczony przez was tekst będziemy wykorzystywali do pracy na rynku rosyjskim jeszcze przez wiele lat, będzie on też podstawą podczas współpracy z rosyjskimi lekarzami i ośrodkami specjalistycznymi. Dlatego bardzo dziękuję za znakomicie wykonaną pracę i życzę wielu kolejnych sukcesów.

ISOTRA a.s.

Z usług centrum tłumaczeń Pygmalion korzystamy już od ponad roku. Współpracujemy przy okazji realizacji tłumaczeń tekstów zamieszczanych na naszych stronach internetowych, przekładu materiałów promocyjnych (newslettery, katalogi), jak również tekstów technicznych (instrukcje obsługi i montażu), dotyczących urządzeń zaciemniających, czasem nawet w 6 kombinacjach językowych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez firmę Pygmalion. Jakość tłumaczeń jest wysoka, cenimy też szybkość, z jaką są one dostarczane. Cieszy nas również wysoki poziom komunikacji pomiędzy naszą firmą a centrum tłumaczeń; po wysłaniu tekstu przeznaczonego do tłumaczenia otrzymujemy natychmiastową informację o terminie dostarczenia tłumaczenia oraz o ewentualnych zmianach itp.
Serdecznie polecamy usługi centrum tłumaczeń Pygmalion każdemu, kto ma wysokie wymagania w zakresie jakości usług tłumaczeniowych.

Koma system s.r.o.

Potrzebowaliśmy stosunkowo obszernych tłumaczeń z języka polskiego na język czeski na całkowicie nowy projekt.Zaimponowała nam szybkość, z jaką Pygmalion wykonał tłumaczenia oraz dokładność w zastosowaniu zwrotów
fachowych, które były dobrane całkowicie bezbłędnie. Możemy z przyjemnością polecić tłumaczenia wykonywane przez firmę Pygmalion i sami cieszymy się na dalszą współpracę.

RED 8 Digital

RED 8 Digital

Biuro Tłumaczeń Pygmalion współpracowało z nasza agencją w zakresie tłumaczeń na język czeski stron internetowych dla naszych klientów. Mając na uwadze profesjonalną obsługę, terminowość i dokładność wykonanej pracy polecamy korzystanie z usług naszych niezawodnych współpracowników – Biura Tłumaczeń Pygmalion.

Co dalej?