Korekty

Poza tłumaczeniem tekstów, nasza oferta obejmuje również korekty. Można zamówić je u nas oddzielnie (w przypadku gotowych już tekstów) lub dodać do zlecenia, które w danej chwili dla Państwa realizujemy. Korekty dzielimy według zakresu niezbędnych zmian:

  • Podstawowa korekta językowa
    • całkowite sprawdzenie jakości tekstu, gramatyki, stopnia zrozumiałości i czytelności dla odbiorcy, kompletności tekstu docelowego, usunięcie drobnych błędów i literówek
  • Korekta stylistyczna
    • kontrola doboru słownictwa, edycja tekstu zgodnie z zamierzonym celem, dostosowanie i ujednolicenie stylu

  • Korekta przed drukiem
    • sprawdzenie i edycja błędów drukarskich, kontrola grafik pod względem prawidłowości ich umieszczenia, zawijania tekstu, podziału wyrazów, użytych znaków i znaków diakrytycznych, kontrola rozdziałów i stron, ogólnego wyglądu dokumentu i jego czytelności.

 

 

 

Co dalej?