Tłumaczenia przysięgłe

Chodzi o tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego (tzw. przysięgłe, poświadczone, uwierzytelnione, z pieczątką). Tłumaczenie jest przygotowywane i poświadczane przez tłumacza przysięgłego (sądowego) mianowanego przez ministerstwo sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły dodaje klauzulę poświadczającą oraz składa pieczęć pod tekstem docelowym. Kodeks tłumacza w Republice Czeskiej wymaga związania tłumaczenia z oryginałem lub poświadczoną kopią dokumentu.
W razie potrzeby zachowania oryginału, należy dostarczyć kopię opatrzoną klauzulą zgodności z oryginałem. Gotowe tłumaczenie przysięgłe można odebrać osobiście, ale możemy je również dostarczyć pocztą.

Uwaga! Większość urzędów i instytucji wymaga tłumaczenia przysięgłego!

  • Tłumaczenie dyplomów, świadectw, oświadczeń
  • Tłumaczenia aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu
  • Tłumaczenia innych dokumentów urzędowych

Co dalej?