Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia tekstów, które nie wymagają pieczątki tłumacza przysięgłego. Przeważnie są to również teksty niezawierające specjalistycznej terminologii. Na przykład:

  • Tłumaczenia listów i korespondencji mailowej
  • Tłumaczenia artykułów
  • Tłumaczenia kart menu, przepisów

Wykonujemy tłumaczenia wszystkich rodzajów tekstów, w różnych kombinacjach językowych i w wielu językach świata!

Co dalej?