Tłumaczenia konsekutywne 

Tłumaczenie konsekutywne polega na ustnym tłumaczeniu fragmentów wypowiedzi mówcy. Ten rodzaj tłumaczenia jest wykorzystywany podczas:

  • Spotkań handlowych
  • Warsztatów
  • Szkoleń
  • Wykładów
  • Imprez towarzyskich

Co dalej?